Zhongli Liu, Yinjie Chen, Benyuan Liu, Chengyu Cao, Xinwen Fu, "HAWK: An Unmanned Mini-Helicopter-Based Aerial Wireless Kit for Localization", IEEE Transactions on Mobile Computing vol. 13 no. 2, p. 287-298, , 2014