Kun Zhou, Hujun Bao, Wei Hua, Zhong Ren, Weifeng Chen, Minghao Pan, Rui Wang, "Analytic Double Product Integrals for All-Frequency Relighting", IEEE Transactions on Visualization & Computer Graphics vol. 19 no. , p. 1133-1142, , 2013